RESTORER engine CSL & Lubricant obnovovač motora. RESTORE Slovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Čo je a ako pracuje RESTORER ENGINE CSL obnovovač motora za jazdy

PONUKA > RESTORE RESTORER engine CSL & Lubricant pre obnovenie výkonu a predĺženie životnosti motora.

RESTORER & Lubricant engine CSL obnovovač motora a mazania dokáže udržať motor Vášho auta vo výbornej forme o výrazne dlhší čas oproti motoru, ktorému bola dopriata len štandardná starostlivosť. RESTORER nielenže dokáže oddialiť čas nutných nákladných a mechanických opráv vzniknutých opotrebením motora, ale dokonca im aj pravidelnou aplikáciou predísť a tak sa im vyvarovať. RESTORER engine CLS prípravok pre servis motora Vášho automobilu počas jazdy udrží Váš motor trvale vo výbornej forme, bez nutnosti nákladnej mechanickej opravy. RESTORER CSL engine predstavuje tuning a obnovu výkonu motora za jazdy.

Každé balenie RESTORERu obsahuje mnoho miliard mikročastíc CSL, patentované zlúčeniny troch kovov (meď, striebro, olovo), v presne stanovenom pomere o velkosti menšej ako 1 mikrometer rozptýlených v malom množstve neutrálneho motorového oleja, ale na jeho zloženie a vlastnosti nemá vplyv.
RESTORER nie je aditívum.
O
lejová náplň v motore plní len funkciu nosného média, ktoré mikročastice CSL dopraví na správne miesta. RESTORER je unikátny prípravok, ktorý nahradí opotrebované kovové súčasti motora na ich trecích plochách opäť kovom a súčastne vytvorí vysoko klzný povrch, ktorý výrazne zníži vnútorný stratový výkon motora spôsobený trením.

Engine RESTORER & Lubricant CSL.
V každom, aj starostlivo udržiavanom motore s náplňou najkvalitnejšieho oleja vznikajú po čase za chodu vplyvom trenia medzi pohybujúcimi sa súčiastkami drobné mikroskopické poškodenia styčných plôch, ryhy a zväčšujú sa prevádzkové vôle. Znižuje sa tesnosť spalovacích priestorov valcov motora a klesajú kompresné tlaky. Tieto javy obvykle prichádzajú pomaly a postupne, takže ich motorista zaregistruje v podobe zvýšenia spotreby paliva, oleja a zníženia výkonu motora. Zatiaľ sa s týmto stavom (a so všetkými popísanými sprievodnými negatívnymi javmi) nedalo, okrem nákladnej generálnej opravy, nič robiť. Rôznych značiek prímesí do olejov je mnoho, ale iba v laboratóriách americkej firmy RESTORE Inc. bol vyvinutý prípravok (RESTORER), ktorý má vďaka svojmu unikátnemu zloženiu mikročastíc CSL, také účinky, že jeho pravidelné používanie spoľahlivo odstráni popísané nežiadúce javy a skutočne tak vyrieši problém generálnych opráv motorov opotrebovaných bežným používaním.

Mikročastice CSL sú za chodu motora spolu s olejom v mazacom systéme dopravené ku všetkým trecím plochám, kde sa v olejovom filme dostanú do poškodených miest a pod vysokým tlakom a teplotou vyplnia ryhy a mikroskopické nerovnosti trecích povrchov. Tým vymedzia nežiadúce vôle a zároveň vytvoria na trecích plochách vrstvu, ktorá obmedzuje vnútornú treciu stratu motorov. Efekt je jednoznačný. Vymedzením vôlí dôjde k utesneniu spalovacích priestorov valcov motora (nižšia spotreba oleja a paliva), k obnove pôvodných kompresných tlakov (zvýšenie výkonu a zníženie emisií), k obnoveniu všetkých trecích plôch (predľženie životnosti), a zníženie koeficientu trenia (tichší, pravidelný chod a nižší stratový výkon motora).

restorer engine auto
engine restore

RESTORER engine CSL – " servis za jazdy" pre všetky štvortaktné motory, ktoré majú najazdených viac ako 50 000 – 70 000 km.

Čo získate pravidelným používaním RESTORERu:

O
bnovenie pôvodného výkonu motora, tichší a pravidelný chod motora, zníženie spotreby oleja a paliva, predľženie životnosti motora, zlepšenie studených štartov, zníženie emisií CO a HC, tuning a obnova výkonu motora za jazdy.

Správne dávkovanie RESTORER & Lubricant engine CSL - pri každej druhej výmene motorového oleja...  viac

Účinok Engine RESTORER & Lubricant CSL
Pri prvej aplikácii RESTORER začína účinkovať po najazdení 500- 800 km.
Každá aplikácia správneho množstva RESTORERu pôsobí (pri kombinovanom spôsobe používania auta) po dobu minimálne 20 000 – 25 000 km.
Po tejto dobe, ktorá obvykle zodpovedá termínu druhej výmeny motorového oleja po prvej aplikácii, doporučujeme použiť ďaľšiu dávku RESTORERu.

Vyššie dávkovanie ako uvádza tabuľka nie je na závadu – pri skúškach motor spoľahlivo pracoval aj s náplňou 4 litrov RESTORERu miesto oleja.
Spoľahlivo a pravidelne vykonávané testy a merania na rôznych značkách automobilov boli po aplikácii RESTORERu zmerané nasledujúce hodnoty:
Zníženie stratového výkonu motoru trením o 23
%
Zvýšenie kompresných tlakov priemerne o 20 – 30 %
Zníženie priemernej spotreby paliva za zrovnateľných prevádzkových podmienok o 5 – 15 %


POUŽÍVANÍM RESTORER-u získate:
Ú
činnosť minimálne 30.000 kilometrov, predlžuje životnosť motora minimálne 2-krát, výrazne zvyšuje výkon a akceleráciu motora, výrazne zväčšuje a vyrovnáva kompresiu v každom jednom valci motora vášho auta, výrazne zmenšuje spotrebu pohonných hmôt, zabraňuje studenému štartu,chráni motor pred poškodením, uľahčuje štartovanie pri extrémne nízkych teplotách, zaručuje miernejší a tichší chod motora, predlžuje životnosť pomocných agregátov v motore (akumulátor, štartér?),
Vaše stare auto bude ako nové
.
Vaše nové auto bude mať väčší výkon a menšiu spotrebu.

RESTORER je UNIVERZÁLNY.
Môžete ho použiť v každom druhu staršieho benzínového alebo dieselového motora

Prípravok RESTORE RESTORER engine CSL & Lubricant si môžete u nás objednať a kúpiť formou dobierky v našom RESTORE shope

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky